Tokyo Ashiyu Map

With our feelings of gratitude🙏

2018/08/16 Start (10 Ashiyu)

SUGO_YU/吉祥寺スタジオ・レダ (2018/07/14)

Momi no yu/もみの湯 上野店 (2018/07/21)

Takaido no sato Ashiyu/高井戸の里あしゆ (2018/08/14)

Komorebi no Ashiyu/こもれびの足湯 (2018/08/14)

Oita Onsenza/おおいた温泉座 (2018/08/14)

Kutsurogi no Ashiyu/くつろぎの足湯 (2018/08/15)

Fumotoya/ふもとや (2018/08/15)

Moegi no yu/もえぎの湯 (2018/08/15)

Seoto no yu/瀬音の湯 (2018/08/15)

DoCoMo no Ashiyu/ドコモの足ゆ (2018/08/15)

Thank you, everyone🙏🙏🙏

皆さん、ありがとうございました m(_ _)m: Please share to the world🙏